Ekerö IK Huvudsida

Rutin för nya deltagare

Rutin för nya deltagare som vill börja utöva någon av Ekerö IKs aktiviteter

  1. Spelarens målsman/kontaktperson (ex God man) kontaktar Ekerö IKs kansli via mail kansli@ekeroik.com, med nedan personuppgifter samt vilken aktivitet man vill prova. Det går även bra att ringa 08-560 339 31 för information.
  2. Ansvarig sektion/idrott undersöker om det finns plats och tar beslut om möjlighet finns att börja i önskad aktivitet.
  3. Ansvarig sektion/idrott återkopplar till deltagarnas målsman/kontaktperson om beslut, samt meddelar om hur man går vidare.
  4. Första träningen: deltagarens målsman/kontaktperson skall alltid delta på hela första aktiviteten som avtalats med träningsgruppens huvudansvarige tränare.
  5. Om spelaren önskar fortsätta delta, återkopplar målsman/kontaktperson detta till tränaren. Tränare informerar då kansliet om fortsatt deltagande.
  6. Kansliet kontaktar (i de fall det behövs ytterligare information) målsman/kontaktpersonen via mail, för kompletterande administration, avseende registrering av spelaren i föreningens medlemssystem, och för eventuella registreringar hos respektive förbund.

 

(*) Personuppgifter som behövs:

Förnamn
Efternamn
Personnummer (10 siffror)
Adress
Telefonnummer till spelare
Telefonnummer till målsman
Mailadress till spelare
Mailadress till målsman

(*) Personuppgifter för asylsökande som behövs:

Förnamn
Efternamn
Personnummer (eller födelsedatum alt. kopia av LMA-kort)
Adress
Telefonnummer till spelare
Mailadress till spelare
Kontaktpersons namn och roll (ex. God man)
Kontaktpersons telefonnummer
Kontaktpersons mailadress

Idrott på lika villkor
Handla smart via Sponsorhuset
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning
Stiftelsen Dunross