Ekerö IK Huvudsida

Medlemskap

Att idrotta i Ekerö IK...

Att bli medlem i Ekerö IK innebär att du deltar i en idrottsverksamhet som;

  • Bildades den 10 augusti 1921
  • Har ca 500 ideellt arbetande ledare som lägger ner över 83 000 timmar årligen vilket motsvarar över 50 helårstjänster.
 • Har 6 verksamheter (fotboll, innebandy, ishockey, bordtennis, badminton & armbrytning)
 • Har ca 1900 medlemmar.
 • Bedriver hockey i en ishall byggd 1994 (renoverad 2006).
 • Bedriver verksamhet på kommunens två elvamannaplaner med konstgräs på Träkvistavallen, ibland även på Svanängens fotbollsplaner.
 • har tillgång till Träkvistavallens friidrottsanläggning, primärt för Ekerös skolor. Den mest aktiva förening inom friidrott är Mälarö SoK.
 • Har caféverksamhet på Träkvistavallen & i Tappströmsbollhall & Mälarö Sporthall (vid evenemang).
 • Bedriver våra inomhussporter i kommunens hallar.

I Ekerö IK kan man vara medlem utan att vara aktiv i någon av de aktiviteter vi har att erbjuda. Vill man däremot delta i en eller flera aktiviteter är det obligatoriskt att vara medlem i Ekerö IK.
För detta betalar medlemmen en medlemsavgift per kalenderår (medlemmen är ansvarig att till var tid hålla sina kontaktuppgifter i Sportnik uppdaterade då det är via dom som klubben kommunicerar).

Medlemskap i Ekerö IK
Medlemskap kostar år 2017

Familj 650 kr (gäller för familjemedlemmar med samma bostadsadress)
Senior 350 kr (från 15 år, i år är det för de som är födda 2002 & tidigare)
Junior 260 kr (t.o.m. 14 år)

Medlemskapet i Ekerö IK betalas genom att du som medlem får en betalningsavisering via mail. Detta skickas ut genom att du finns registrerad i Sportnik. Finns du inte i Sportnik måste du kontakta verksamheten du deltar i eller vårt kansli för att bli registrerad.

Aviseringen av medlemskapet skickas ut i början av nytt kalenderår. Om du inte betalar medlemsavgift har du ingen rätt att delta som aktiv idrottare i verksamheten. Därför är det viktigt att vi får in uppgifter på alla våra idrottare. Har du slutat idrotta inom Ekerö IKs verksamhet, kontakta kansliet så att vi stryker dig ur registret.

Medlemskap i Ekerö IK ska täcka kostnaderna för att stötta föreningen med kansli och möteslokaler, kontorsmatrl., hemsidan, men även bidra till att vi har råd att bemanna Ekerö IK:s kansli dagtid.

Med medlemskapet i Ekerö IK får du rabatt hos olika handlare:

BC Lås, Färingsö Trä, Hagsätra Sport, ASSIST Innebandybutik, STADIUM

Vilken rabatt som gäller berättar handlarna för dig när du visar upp ditt Ekerö IK medlemskort.

Aktivitetsavgift i Ekerö IK
Utöver medlemsavgiften tillkommer en aktivitetsavgift som går till den idrottsverksamhet där man är aktiv. Aktivitetsavgiften täcker bland annat spelar- och ledarutbildningar, material, domararvoden, serieanmälningar o.dyl.
Aktivitetsavgiften debiteras 1 eller 2 ggr. per verksamhetssäsong se respektive verksamhets hemsida

Varje sektion sätter sin egen budget, och aktivitetsavgiften som alla idrottare betalar är en viktig del för att sektionen ska kunna, både bedriva en bra verksamhet, men också utveckla sin verksamhet.

Vill du veta mer, bli medlem, göra en anmälan eller bli ledare/tränare?
Kontakta kansliet på tel:08-560 339 31 eller via mail kansli@ekeroik.com

Utträde ur klubben

Om du vill säga upp din aktivitet eller ditt medlemskap i Ekerö IK (observera att detta är 2 olika delar vilket måste behandlas separat), skall det göras enligt följande:

Aktiviteten sägs upp skriftligen till Lagledare och kansli@ekeroik.com

Medlemsavgiften sägs upp skriftligen till kansli@ekeroik.com

Har ni frågor angående fakturor eller betalning kontakta gärna Ekerö IK:s kansli skriftligen via mail  kansli@ekeroik.com

Ni kan hela tiden följa Era betalningar och avgifter till Ekerö IK via Ert Sportnik konto.

 

Du som förälder som vill hjälpa till men inte vill vara ledare kan anmäla dig till vår föräldrapool för extra ordinära insatser som t.ex. snickeriarbete, målningsarbete, el arbete, svetsarbete, rörmokeriarbete, administrativt arbete. Alla insatser inom dessa områden är guld värda. Så tveka inte, du är alltid välkommen att göra en insats för klubben.

Idrott på lika villkor
Handla smart via Sponsorhuset
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning
Stiftelsen Dunross