Ekerö IK Huvudsida

Ledarutb. EIK1

Kallelse till Ekerö IK:s grundutbildning för ledare
Passa på att utveckla dig som ledare, bygga ditt nätverk och lära dig mer om Ekerö IK.

Som ledare i Ekerö IK är du härmed kallad till Ekerö IK:s obligatoriska ledarutbildning - EIK1.
En utbildning alla ledare inom Ekerö IK skall delta i för att kunna verka i föreningen.
Under åren 2012-17 har vi genomfört 33 stycken utbildningar för 541 ledare med mycket positivt resultat.
Under våren 2017 utbildar vi de nytillkomna ledarna och de få ledare som av någon anlegning haft godkända skäl att inte kunna delta i utbildingen tidigare.

Klicka här för att se datum och anmäla dig. Utbildningen kommer hållas i kommunens lokal Fabriken (Mälaröarnas kulturhus för unga).
”Denna utbildning är kostnadsfri men om du uteblir utan att meddela detta kommer vi att debitera dig 200 kr för att täcka våra omkostnader.” 

Anmäl dig redan idag så du kan planera in detta på ditt sätt, platserna är begränsade och utbildningstillfällena fylls på enligt anmälningsordning.

Målet med utbildningen är att alla ledare (oavsett roll) har grundläggande kunskaper om Ekerö IKs historia, värdegrund, verksamhetsidé, organisation, ekonomi och Ekerö IKs syn på ledarskap.

Varför utbildning - EIK 1?
Kunskap är grunden till kloka beslut och riktigt agerande.


Ingen har nog missat de i media uppmärksammade diskussioner kring barn-och ungdomsidrottens syfte och mål där klubbar och enskilda ledare har kritiserats för elitsatsningar i unga år eller kränkande ledarskap. Ekerö IK vill att alla ledare har en förståelse för vad det innebär att vara en breddföring med individens utveckling i centrum.

Alla ledare i verksamheten behöver även få en god och bred förståelse vad det innebär att engagera sig i en ideell verksamhet där fokus ligger på barn och ungdom, samt hur vi som förening fungerar.

Varför är det viktigt att alla ledare går utbildningen?
Alla medlemmar, aktiva och ledare, skall kunna känna igen sig i Ekerö IK:s värdegrund och verksamhet oavsett idrott. Det skall också vara så att andra som kommer i kontakt med Ekerö IK skall på ett liktydig sätt få en bild över Ekerö IK, vilket vi är övertygade om är mycket possitivt.


Varmt välkommen till en utbildning som inspirerar och utvecklar dig i ditt ledarskap samt skapar kontakter med andra ledare i Ekerö IK.

Tack för att du har valt att engagera dig i Ekerö IK - Vi ses snart!

Ekerö IK "Sveriges GLADASTE Idrottsklubb"

Anmälan sker via hemsidan www.ekeroik.com Ledarutb. EIK1.

Idrott på lika villkor
Handla smart via Sponsorhuset
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning
Stiftelsen Dunross