Ekerö IK Huvudsida

Mötesplan Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen tillsätts av föreningsstämman och ansvarar för föreningens ekonomi, verkställer föreningsstämmans beslut och ser till att verksamheten drivs enligt Ekerö IKs stadgar.

Föreningsstyrelsen består av minst fem ledamöter där en ordförande, sekreterare , kassör samt sektionsordförandena i respektive idrottssektion.

Mötesplan 2017

Ekerö IK:s Föreningsstyrelse

Årsmöte och ordinarie Föreningsstyrelsemöten (FS-möten)

16 januari          måndag     kl 19.30-22.00     FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
22 februari        onsdag      kl 19.30-22.00     FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
15 mars            onsdag      kl 19.30-22.00     FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
2  april             söndag     kl 19.30                ÅRSMÖTE 2016, cafét Träkvistavallen
10 april              måndag     kl 19.30-22.00     FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
16 maj               tisdag         kl 19.30-22.00     FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
21 juni               onsdag       kl 19.30-22.00    FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
24 augusti         torsdag       kl 19.30-22.00    FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
18 september   måndag      kl 19.30-22.00    FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
17 oktober        tisdag         kl 19.30-22.00    FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
15 november    onsdag       kl 19.30-22.00    FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
23 november    torsdag       kl 18.30-21.30    Nätverksträff, Ekebyhovs slott
18 december    måndag       kl 19.30-22.00    FS, Klubblokalen, Träkvistavallen    

OBS - Datum och tider är preliminära. Samtliga möten efter årsmötet ska beslutas/bekräftas av den då valda ”nya” Föreningsstyrelsen. 

Idrott på lika villkor
Handla smart via Sponsorhuset
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning
Stiftelsen Dunross