Ekerö IK Huvudsida

Vikingahallen, "Träffpunkt Träkvistavallen"

1989 invigdes Allhallen vid Svanängen. Det blev startskottet för oss i EIK att sätta igång arbetet med att bygga en egen ishall, en enklare överbyggnad av Träkvistavallens isbana. Vi ville se hela Träkvistvallen som ett projekt. Vi, Olle Hagberg, ordf HS, Jan-Erik Billter, ordf fotbollen, Leif Markusson, ordf ishockey, Christer Berglund, sekreterare HS, träffades första gången i början av 90-talet hemma i Olles kök för att dra upp riktlinjerna för projektet och arbeta fram skisser över hela Träkvistavallen, med en ishall, belysning för fotbollsplanen, idrottshall, café osv, som vi kunde presentera för Ekerö kommun under namnet "Träffpunkt Träkvistavallen". Det var början på det som senare kom att heta "Vision Träkvistavallen".

Man kan väl lugnt säga att intresset från kommunens sida var ganska ljumt med så storslagna planer och vi insåg att den del av projektet som vi kunde presentera hållbara kalkyler på var ishallsbygget. Bristen på ishallar i Stockholms län var ganska stort vid denna tidpunkt.  

Vi hade tidigare fått en förfrågan från Ekerö kommun om att gå med i Allhallsprojektet, om vi kunde skaffa fram ca 3 miljoner som inträde. Klubbens svar var att om vi hade de pengarna vill vi använda dessa för att bygga över konstisbanan på Vallen. 1990-1991 tog planerna en fastare form och den första projektgruppen ombildades med att Jan-Erik Billter ersattes med föreningens kassör, Viktor Tullander. Lars Söderström efterträdde Lars Markusson som hockeyordförande och ersatte Leif Markusson i projektet.

Vi var runt och tittade på olika lösningar för ishallar, Barracuda tält, Jonsereds, Rimbo ishall, delvis överbyggda hallar, som Farsta ishall. Ingemar Sundberg, på tekniska kontoret föreslog till slut en ishall med stålstomme, isolerad med plats för läktare, förråd men inga omklädningsrum. Vi accepterade direkt och det blev nuvarande Vikingahallen. Föreningen skulle bidra med en arbetsinsats av medlemmarna till ett värd av ca 600 000 kr, bygga läktare, isolering, förråd, extra omklädningsrum i maskinhallen bl a. Kommunen med resten, grundläggning, elarbeten, stomresning, fasader osv. Budgeten för bygget var på lite drygt 3 miljoner inklusive vårt arbete.

När Ekerö Kommuns fullmäktige skulle ta beslut om projektet uppstod en massa negativa rykten om projektet. Vi mobiliserade alla våra spelare och ledare i ungdomslagen att stå klädda i hockeytröjan på led vid ingången i fullmäktigesalen för att politikerna skulle se vilka de skulle bygga en ishall för och till. Kommunfullmäktige sa ja till projektet och vi kunde starta arbetet med att riva den gamla sargen och belysningen.

Som parentes kan man nämna att man fick påla ca 20 meters på några ställen. Träkvistavallen är anlagd på gammal sjöbotten. Det fanns de som varnade för permafrost under kylrören och med det tjälskador på pisten, nivåskillnaden från den högsta punkten till den lägsta delen på pisten blev ca 25 cm om jag minns rätt. Det utfördes ett otroligt ideellt arbete av aktiva och ledare, a-laget i ishockey  åtog sig att isolera och bygga väggarna, andra jobbade med läktarna, de yngre var få små för att delta i byggnadsarbete men föräldrar, ledare bidrog alla med något för att allt skulle bli klart i tid

På hösten 1993 invigde vi Vikingahallen. Ulf Elving var konferencier, Inger Linge kommunalrådet, fick göra nedsläpp, klädd i EIKs hockeymundering och en match mellan AIKs veteraner- och EIK tog sin början. Men det var inte bara en ishall som invigdes, vi hade även tagit över driften av hela idrottsanläggningen, Träkvistavallen och Ekerövallen, vi hade fått nya kanslilokaler, gamla läkarmottagningen, eget café, gamla Café Ugglan.

Allt detta fick en stor påverkan på hela vår organisation. Vi gick från en omsättning på några hundratusen till ca 4 miljoner de första åren. Vi insåg ganska snabbt att vi behövde en gemensam ekonomisk redovisning. Med en motion från mig i början av 2000-talet om att se över hela EIKs organisation, ekonomi, förtroendevaldas roll, arbetsgivarrollen osv beslöt årsmötet 2002 att fatta beslut enligt utredningens förslag, att inrätta en ny tjänst som Klubbdirektör. Det har alltid varit svårt att rekrytera förtroendevalda till ledande poster och det blev inte lättare när ordföranden och kassören skulle ansvara för 4-5 anställda och en ekonomi på runt 4 miljoner, på sin fritid.

Med en klubbdirektör som ansvarig för ledning och styrning av den dagliga verksamheten blev styrelsearbetet inte lika betungande. Vi var många som utförde att stort arbete med hela projektet med jag vill särskilt nämna Olle Hagberg som var den person genom sina kontakter med näringsliv och Ekerö kommun gjorde det möjligt att ro projektet i hamn.

Idag finns nästan allt på plats, en idrottshall finns inte på plats, men kanske en sim- och idrottshall om några år. Det som gör Träkvistavallen till en utmärkt samlingsplats för gammal och ung är att den ligger nästan "mitt i byn" och den vision vi hade i slutet på 80-talet och början av 90-talet om att skapa en "Träffpunkt Träkvistavallen" den finns där nu.

Christer Berglund

2011-06-19

Idrott på lika villkor
Handla smart via Sponsorhuset
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning
Stiftelsen Dunross